Privacyverklaring Stop-contact

Wij vinden het van essentieel belang dat jouw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen en bewerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Stop-contact, gevestigd aan de Ringdijk 13B in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder 17241140 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stop-contact verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld doordat jij gegevens aan ons verstrekt via de website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze opdrachtgevers. In dat geval zijn zij primair verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stop-contact verwerkt deze persoonsgegevens voor opdrachtgevers ter uitvoering van de overeenkomst.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stop-contact verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
IP-adres, geanonimiseerd en niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt. Bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie, tijdens gesprekken, huisbezoeken of telefonisch.

Verwerking persoonsgegevens

Stop-contact verwerkt (een deel van) bovenstaande persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact
Een goede en adequate uitvoering van de overeenkomst
Het verrichten van administratieve handelingen
Het versturen van digitale nieuwsbrieven
Facturering
Nakomen van wettelijke verplichtingen
Beter laten functioneren van onze website

Persoonsgegevens beveiligen

Stop-contact vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Stop-contact passende beveiligingsmaatregelen genomen. We hebben een SSL-certificaat waarmee onze communicatie tussen jou en Stop-contact versleuteld is. Het gebruik hiervan is te zien aan de adresbalk (https) en het hangslotje in de adresbalk.

Persoonsgegevens delen met anderen

In het kader van onze dienstverlening kan Stop-contact persoonsgegevens uitwisselen. Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website, onze systemen, een testbureau en de ondersteuning van onze accountant. Wanneer wij jouw persoonsgegevens met één van deze partijen delen is dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zij mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Stop-contact gebruikt alleen technische en functionele cookies met als doel om de website beter te laten functioneren. Voor het versturen van de gratis nieuwsbrief registreren wij enkel de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Je kunt je na verzending van iedere nieuwsbrief uitschrijven via een link onderaan deze e-mail, mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen. Hierop wijzen we jou bij het versturen van elke nieuwsbrief.

Persoonsgegevens bewaren

Stop-contact bewaart jouw persoonsgegevens maximaal twee jaar. Na het beëindiging van de samenwerking worden jouw persoonsgegevens geheel vernietigd. Bepaalde persoonsgegevens dienen wij echter zeven jaar te bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen van de Belastingdienst. Na zeven jaar worden ook deze gegevens vernietigd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Jij hebt het recht om bij Stop-contact een verzoek in te dienen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Ook heb jij het recht op correctie, beperking, verwijdering en overdracht van jouw persoonsgegevens. Als de verwerking van de gegevens berust op toestemming dan kan deze toestemming altijd worden ingetrokken. Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Schriftelijk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot privacy gerelateerde zaken? Neem hiervoor gerust contact op met Stop-contact. Dit kan via ons contactformulier of stuur een e-mail aan viktor@stop-contact.com

Om er zeker van te zijn dat er een schriftelijk verzoek door de juiste persoon is gedaan, controleren wij jouw identiteit. Hiervoor vragen wij jou een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet de ‘KopieID’ app daarvoor te gebruiken. Dit is wederom ter bescherming van de privacy. Stop-contact reageert zo snel mogelijk op jouw schriftelijk verzoek, met een uiterlijke reactietermijn van vier weken.

Als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stop-contact, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Stop-contact kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2022.