raakt met lading
WUR met Fruit4sport
Opdracht

Maak het eerste Fruitoogst-feest bekend bij sportende kinderen en ouders.

Event

Eerste Fruitoogst Middenmeern Amsterdam

WUR met Fruit4sport

Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO. De kracht van Wageningen UR ligt in de bundeling van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en Wageningen University in de samenwerking vanuit verschillende natuur-, technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines. Daardoor kunnen wetenschappelijke doorbraken snel in de praktijk en in het onderwijs worden vertaald, dat is de Wageningen Aanpak.

Fruit4sport en Stop-contact.com werkten samen aan een promotieplan voor de eerste Fruitoogst op 21 september 2013; "Hoe bekendheid en reuring te geven aan 'De eerste Fruitoogst van Fruit4sport' op het sportcomplex Voorland/ Middenmeer in Amsterdam Oost". In het stadsdeelkrantje Oost-Amsterdam werd de happening al aangekondigd als 'het eerste Oogstfeest'. Iedereen kon meehelpen met appels plukken. 

 

Vorig jaar zijn op dit terrein 500 fruitbomen geplant. Het betreft hier aanplanten van fruit in diverse soorten, zoals appel, stoofpeer, blauwe bes, braam, walnoot hazelnoot etc. Doel van de aanplant; 'Het bevorderen van een gezonde leefstijl'. 

Over dit concept kunt u meer info vinden op www.wageningenUR.nl/fruit4sport.

 

Onder de noemer Fruit4sport kunnen sportverenigingen en bewoners fruitbomen adopteren en het fruit kan men aanbieden in de sportkantines. Dit jaar was de eerste oogst. Daar maakten we met z'n allen een klein feestje van.

Op 21 september plukte een groep vrijwillgers appels van 11.00 tot 13.00 uur. Ook kartrekker en stadsdeelwethouder groen, Nevin Ozutok was net als vorig jaar aanwezig. De geplukte appels werden vervolgens met veel bombarie gedurende de hele middag uitgedeeld onder de aanwezige sporters/kinderen rond de vele sportvelden van het Sportcomplex  (meerdere sportvereningingen).

 

Natuurlijk werd het event vooraf aangekondigd in de wijk, via schermen in wachtruimten van het staddeel en o.a. in het stadsdeelkrantje. Ook werden namen verzameld van enthousiaste ouders. "We willen dat meer ouders en kinderen betrokken raken bij de volgende fruitoogst in 2014. Goed dat men komend jaar al de groei en bloei van het fruit beter kunnen begeleiden.

 

Een raar pak, pak kaarten en een fluitje

Stop-contact (Viktor) wist op de dag met zijn opvallende verschijning, een raar pak en een fluitje niet alleen de aandacht van de pers, maar juist ook van de kinderen te pakken. En bij zo'n veschijning denk je; "Wat is hier aan de hand?" Viktor blies op een scheidsrechtersfluitje naar de kinderen en maande hen bij hem te komen. Ze kregen ook 'een kaart' als Waarschuwing/trigger. Ieder kind weet op zo'n moment wat hem te doen staat. Even luisteren en de kaart in ontvangst nemen. Toen volgende er vanzelf een gesprekje; "Meneer waarom bent u hier?"

Het pak was een vrolijke verschijning en de kaart bracht samen met het fluitje eerst allertheid, toen verbazing en daarna een super smile. Op die kaarten die werden uitgedeeld stonden namelijk verschillende olijke cartoons van sporters of scheidsrechters met bepaalde slogans over fruit. Zo'n kaart wilde ieder kind wel hebben. De cartoons/afbeeldingen verschilden en kinderen gingen die vergelijken, bij elkaar bekijken. Precies wat we wilden bereiken; "contact met elkaar en een smile oproepen bij het krijgen van fruit." Ja natuurlijk, kinderen mochten ook een tweede appeltje pakken uit de fietskar.

 

Meneer mag ik ook helpen met zo'n fluitje? 

Niet eerder werd er tijdens een sportmiddag zoveel waarschuwingskaarten uitgedeeld door 'een 'scheids' met een fluitje. Het fluitje aan de appel en de striptekeningen die ze kregen toegestopt werd als onwijs leuk ontvangen. Zo leuk was het zelfs dat kinderen spontaan óók met zo'n fluitje appels wilden helpen met uitdelen. Daár hadden we rekening mee gehouden. Meerdere fluitjes (zie inzet foto) hadden we al aan een appel geknoopt. Op het eind van de middag was het promotieteam versterkt met een tiental kinderen die aan ouders en medesporters appels uitdeelden met 'een kaart' van Fruit4sport. En dat alles om obesitas onder kinderen te verminderen en het snoep uit sportkantines weg te bannen door het te vervangen voor gezond fruit.

Iedereen heeft omet dit onderwerp nog wel een appeltje te schillen.

 

Door stop-contact werd het een echt feestje

Zo bouwde Stop-contact.com de brug tussen het project van Fruit4sport en de kinderen met hun ouders- fruit eten op sportvelden - en sporten & gezond leven. Ouders en kinderen werden dus tijdens deze dag betrokken bij hun eigen project. "Precies wat we wilden bereiken, het hele fruitproject moet steeds meer iets van hen zelf worden" aldus Marc Ravesloot, projectleider van fruit4sport. "Dankzij Stop-contact.com werd de promotie rond de eerste Fruitoogst weer een echt feestje, net als vorig jaar".

 

Wordt vrijwilliger van Fruit4Sport

Fruit4sport zoekt nog vele vrijwilligers (zowel sporters, sportteams als ouders) die zich inzetten voor dit project. Inmiddels heeft het fruitbomen-project ook al opvolging gekregen op verschillende scholen in de wijk. 

Iedereen die zich betrokken voelt bij dit project kan contact opnemen Hellen Velders van Stadsdeel Oost Amsterdam; h.velders@oost-amsterdam.nl.

 

Veel meer informatie over het maatschappelijke concept Fruit4sport is te vinden onder www.wageningenUR.nl/fruit4sport.

 

 < Terug naar bewijmateriaal
"Door de contactmaker van Stop-contact.com werd deze dag net als vorig jaar weer een écht feestje"
Marc Ravesloot; Projectleider Fruit4sport
contactgegevens / adres
Ringdijk 13B
1097 AA Amsterdam
info@stop-contact.com
stop-contact.com
+31(0)20 772 8008