raakt met lading
UWV
Opdracht

Breng ons stopkracht, reuring en een communicatievorm die ons meer leads brengt

Event

Week van de Ondernemer, te AmsterdamRai

UWV

UWV en MKB-Nederland komen samen in actie om meer 50-plussers en Wajongeren aan een baan te helpen. Op 30 juni 2014 start de campagne ‘Open voor kansen, open voor 50+’. Ook de participatiewet brengt bij ondernemers vele vragen. Goed dus voor het UWV om deel te nemen aan dit ondernemerscongres en de vele vragen vanuit het UWV, WSP op te lossen..

Week van de Ondernemer

De referentie over deze deelname vindt u onderin deze pagina.

 

UWV nam in 2014 verschillende malen deel aan de Week van de Ondernemer. Tijdens deze ondernemersdagen worden door verschillende participerende bedrijven workshops en sprekers ingezet. De aftrap van de reeks vindt plaats in het voorjaar, in Utrecht en wordt daarna vervolgd in 6 verschillende windstreken in Nederland. Het landelijke thema voor 2014 was 'Groei'. Voor de laatste sessie in november in de AmsterdamRAI werd Stop-contact.com gevraagd de communicatie van de stand naar het gangpad te verbeteren om meer ondernemers, werkgeveres met personeel in dienst, te prikkelen voor een bezoek op de stand. Zo kon het standteam weer gemakkelijker gesprekjes voeren met ondernemers en dus meer leads worden gegenereerd v het UWV.

 

UWV wil duurzame gedachte kweken, ook op personeelsbeleid

Doel heiligt middelen

Het UWV wilde tijdens deze beursdagen meer ondernemers prikkelen om bij het aannemen van nieuw personeel vaker te denken aan Wajong en 50 plussers. Over het algemeen zien we dat ondernemers die die ouderen en wajong aannemen ook hoog scoren op MVO en duurzaam handelen. Maar zit dat duurzaam handelen ook verweven in hun personeelbeleid? Als we die koppeling eens op een speelse manier bespreekbaar maken, bloot zouden leggen? Als we vanuit het streven maatschappelijk verantwoord te ondernemen ook het Wajong en het 50+ beleid eens koppelen? Vele ondernemers in het MKB zullen in 2015 bepaalde keuzes in personeelsbeleid vanuit de participatiewet worden opgelegd. Beter toch als ondernemers dit vanuit hun MVO gedachte in 2015 dit alles vanuit een nobel gedachtegoed zouden initieren?

 

Knoop in glanzende pochet

We bedachten een  breed thema 'Geef glans aan ondernemerschap'. Omzet maken en groeien zijn niet de enige drijfveren van ondernemers. Naast ondernemerschap wilden we een beroep doen, aanspraak maken op hun maatschappelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid en verantwoord personeelsbeleid voor hun directe omgeving.  Daarom zijn er tijdens de twee dagen op de beursvloer vele glanzende pochetjes uitgereikt met daarin een knoop. Het was de uitnodiging en reminder; Vergeet het niet; 'Kom even naar de stand van het UWV voor de ontknoping'. De ontknoping sloeg ook op de vele vragen die ondernemers hebben op veranderde vraagstukken mbt werknemersverzekeringen.

Questionnaire

Ook hebben we voor de beursdagen een Questionnaire opgesteld die als leidraad diende voor gesprekjes van het standteam op de stand. Daarin werden ondernemers op verschillende items geprikkeld en bevraagd. We wilden ondernemers met name op issues als Wajong en 50 plus verrassen, veranderen en veroveren. Het leverde veel informatie om later op terug te komen.

 

50+ terugbrengen in het bedrijf

Op de beurs werkten we met opgepimpt meubilair van Desko Meubelen. Zij hebben als leverancier van kantoormeubelen de werkwijze opgezet om bij verkoop van nieuw meubilair ook het oude meubilair terug te nemen. Desko pimt dit meubilair weer (onder andere met de inzet van Wajongens). De creatieve kunstwerkjes die daar ontstaan worden vervolgens weer teruggebracht in het verkoopkanaal. Dat heet "circulair inkopen", het is zeer duurzaam, fris en creatief en valt onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Waarom iets nieuws kopen als het oude weer goed bruikbaar is? 

 

Pimpen, omscholen en inzet van talent

We maakten dus een  link met omscholen en opwaarderen van kwaliteiten en terugbrengen van 50 plussers enerzijds en het pimpen van meubilair en dit terugbrengen in bedrijven anderzijds. Bezoekers zaten tijdens de gesprekjes ook op de opgepimpte stoelen van Desko. "Hoe zit dat eigenlijk"? Dit zit inderdaad heerlijk .... En wat nu als u .... Hoe zou u dan .... etc.

 

Wajong werkt anders ....

Ook het bespreekbaar maken en aanstellen van Wajong was een belangrijke boodschap voor het UWV. Er bestaan vele vooroordelen en ook vele mooie regelingen die het voor ondernemers al dan niet aantrekkelijk maken om Wajongeren in dienst te nemen.

Op de stand wilden we ondernemers dit laten voelen, beleven. dan raak je ze en onthouden ze de boodschap gemakkelijker. Met de samenwerking met Koppert Cress konden we ene mooie associatie brengen door verschillende cressen in te zetten met verschillende verrassende smaakjes onder het motto; 'Soms smaakt het anders dan je denkt  ...'. Daarmee stuurden we aan op het aannemen van Wajongeren; 'Soms werkt het anders dan je denkt .... ' werd dan ook de slogan ..... Als je talent zoekt op bepaalde taken, vacatures dan kun je dat ook vinden onder Wajongeren. Zo blijft de boodschap, opgelegd door wetgeveing speels hangen toch? Daarin wordt de stan naar Wajong, naar verschillende personen, karakters en talenten (smaken) voor nieuwe vacatures binnen bedrijven ongedwongen gestuurd. Denk eens vaker duurzamer, meer MVO en dus aan Wajong als je specifiek talent zoekt. Er zijn daarvoor ook vele lucratieve begeleidingstrajecten die alle partijen ten goede komen. De verrassing, duurzame gezonde groene cressen met vreemde smaken die weer verrassend anders, lekker smaakten werden op de stand als metafoor ingezet, indien nodig als start van het gesprek over Wajong. Het bleek keer op keer een smile te brengen bij ondernemers. De metafoor bleek een schot in de roos.

 

"Draag zorg voor groei en bloei ..."

Ondernemers kregen op het eind van het standbezoek een bakje cress mee naar huis. Ze konden zo hun eigen cress op hun aanrecht thuis met zorg verzorgen en laten groeien. Daarbij de tekst; 'Draag zorg voor groei en bloei'. Het was gelijk een reminder aan het bezoek in de eerste dagen na de beurs, de follow-up. Het hield de boodschap en hun veranderde inzicht om duurzamer zorg te dragen voor hun eigen personeelbeleid. De cress van de stand konden ondernemers nu zelf ook in hun eigen tijd thuis voortzetten op hun aanrecht. Met dit thuiswerken aan groei kunnen ondernemers nu ook zelf duurzaam eigen gedachtegoed kweken. 

 

Ondernemers worden na de beurs nog verschillende groeiprikkels toegestopt met informatieve mails en zo stapsgewijs begeleid in hun te nemen beslissingen.

 

Referentie;

Benno Nijland; UWV Nederland, Projectmanager Werkgeversdiensten UWV Werkbedrijf
Event; reeks deelnames; "Week vand e Ondernemer".

Viktor heeft het UWV vorig jaar geholpen in de voorbereiding en tijdens de beursdeelname; "De Week van de Onderneming" in Amsterdam.  Hij gaf een belangrijke bijdrage aan het ontwerp van het stand-communicatieconcept en de strategie van leadgeneratie. Door zijn creatieve input én zijn werkwijze tijdens de beurs werd het contact-maken voor ons standteam veel gemakkelijker.
Daarom helpt hij ons dit jaar (2015) bij de héle reeks van; “De Week van de Ondernemer”. Met zijn enthousiasme en energie zorgt hij tijdens de beursdagen voor het aanspreken en stoppen van bezoekers, de selectie van de juiste mensen en koppeling ervan aan ons standteam. Ook houdt hij ons team tijdens de hele dag scherp. Het aantal leads is meer dan verdubbeld. Ook zijn we beter in staat opvolging aan de leads te geven. Viktor heeft de verschillende teams ook getraind in het succesvol benaderen van leads tijdens een beurs. Kortom Viktor gaf 'glans aan deelname aan de Week van de Ondernemer' voor het UWV.

 < Terug naar bewijmateriaal
"We hebben als een topteam gefunctioneerd, veel geleerd en de meeste leads van de hele serie verkregen"
Benno Nijland, evenementenorganisator
contactgegevens / adres
Ringdijk 13B
1097 AA Amsterdam
info@stop-contact.com
stop-contact.com
+31(0)20 772 8008