raakt met lading
BUKO
Opdracht

Breng de twee BUKO teams samen zodat de boodschap en taken op de stand eenduidig worden

Event

Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling NOT, Jaarbeurs te Utrecht februari 2011

BUKO

U zoekt tijdelijke huisvesting voor uw kantoor, school of winkel? BUKO is uw ideale gesprekspartner voor het oplossen van uw huisvestingsvraagstuk. Wij bieden u maatwerk en topkwaliteit in tijdelijke en semi permanente huisvesting. Voor ieder huisvestingvraagstuk een passende oplossing!
De tijdelijke huisvesting van BUKO: Staat snel, voldoet aan alle geldende eisen, blijft flexibel.

Stop-contact.com had eerder al in november voor BUKO een standconcept neergezet dat zo goed beviel dat ze ook voor de NOT deze prestatie wilden evenaren. Vanwege het grote succes werd hetzelfde thema gebruikt als bij de KindVAK; BUKO bouwt kostenbesparend, groen, flexibel en duurzaam. Nu stonden medewerkers van de locaties Beverwijk (verhuur) en Vuren (semie- en permanente bouw) samen in een stand.
Stop-contact.com zette een workshop neer waar het team Vuren hun ervaring kon overdragen en beide teams legden de laatste hand aan het standconcept. “Hoe kunnen we dit thema op de NOT nog beter neerzettten"?
  
Verrassend groen
Het stopcontact op de kop van de stand vroeg aan passanten; "Mevrouw, heeft u vandaag een vrije dag of bent u toch wel hard aan het werk"? Afhankelijk van het antwoord kregen ze een moeilijke of gemakkelijke vraag voorgelegd. Het was eigenlijk de vraag van het kleine meisje op de grote foto in de stand; “Mevrouw, mevrouw....., kunt u mijn school ook groener maken?” Die krachtige vraag triggerde iedereen en bracht steeds dezelfde verrassende smile. "Heeft u wel eens nagedacht hoe u uw werkplek groener kunt maken voor uzelf en uw leerlingen?" Op deze beurs, de NOT, kwamen we heel gemakkelijk in gesprek met onze doelgroep; facilitairmanagers, directies en onderwijzend personeel die nieuwbouw overwogen.Tevens werkten we aan bewustwording mbt groenere en duurzame bouw. Ieder gaf ons een tip over wat zij het liefst zouden vergroenen op hun school en kregen als dank na de beurs alle tips terug, natuurlijk gefaseerd per onderwerp, met waardevolle inhoud, zodat ze er echt iets aan hadden (karpervissen als strategie in follow-up). Bij het vertrek op de stand gaven leads met een groene speld hun schoollocatie weer op de landkaart van Nederland. Ieder droeg zo bij om met BUKO Nederland groener te maken.

Op de kaart gezet
Door deze aanpak werd schoolpersoneel bewust gemaakt dat zij zelf initiatieven kunnen nemen om met hun leerlingen hun eigen school/werkplek groener te maken. Workshops over duurzaam en groen-denken werden nadien door de BUKO buitendienstmedewerkers geïnitieerd op de scholen. In de voorbereiding maakten ze contact met het schoolmanagement , hun directe gesprekspartners. Ieder leerde zo groener te kijken en hun eigen school groener te maken. Deze persoonlijke aanpak opende  vele schooldeuren. De start tot samenwerking met BUKO werd dus al ver voor een eventuele bouw ingezet. Dit standconcept trok vele bezoekers. De landkaart van Nederland werd gedurende de beurs al maar groener. De leads mochten nadien naar een gratis seminar dat wordt opgezet over de onderwerpen die actueel bleken. Ze mochten hun collega's (management) meenemen (netwerk achter netwerk). Tijdens het seminar konden de gasten hun eigen gemaakte creatieve groenproject inbrengen (soort entregeld dat werd gemaakt door de schoolkinderen en geinitieerd door het salesteam van BUKO, zie hiervoor 'case BUKO op Kindvak'). Bezoekers kozen zelf het meest creatieve winnende groene werkstuk die leerlingen nav de workshops hadden gemaakt. 
U begrijpt dat BUKO door deze opmerkelijke opvolging van de beurs, in de moeilijke tijd in de bouwwereld, veel vertrouwen won bij haar verkregen leads. 

< Terug naar bewijmateriaal
Arie den Hartog
Nooit eerder hebben onze teams in de bouwwereld zo goed gepresteerd als met jouw krachtige en speelse concept.
contactgegevens / adres
Ringdijk 13B
1097 AA Amsterdam
info@stop-contact.com
stop-contact.com
+31(0)20 772 8008